Technische Informatie Waterhardheid en ontharding door HydroFLOW

HydroFLOW werking

De HydroFLOW gepatenteerde technologie - een unieke en nieuwe aanpak van fysische waterbehandeling

De bijzondere werking van HydroFLOW

Het meest bijzondere kenmerk van de HydroFLOW waterontharding technologie is dat het zich onderscheidt van ieder ander competitieve technologie.

Een speciaal gevormde HF radiogolf (160-180 kHz) met random vari�rende uitschakelperiodes, wordt uitgezonden door de ferrite ring (zie fig. 1). 1).

Deze radiogolven worden coaxiaal (dwars op de langsas) in het leidingsysteem gebracht en induceert daarmee een elektrische lading(zie fig. 2).

De effici�nte manier waarop het elektrische veld direct in het water wordt gebracht door radiogolven en zich voortplant in het gehele watersysteem is uniek. Deze inductie van het elektrische signaal is dus niet plaatsgebonden en beperkt tot het wel of niet stromen van het water. Dit is bij magneten wel het geval.

Andere elektromagnetische anti kalk apparaten verliezen hun energie doordat de veldlijnen en de waterstroom parallel lopen (in de langsrichting) (zie fig.3). Hierdoor zal er weinig elektrische inductie optreden en dus zeer gering be�nvloeding van het water.

Tevens be�nvloed een magneetsysteem het water alleen lokaal op de positie van de plaatsing. Daar alleen is immers het magnetische veld aanwezig Het water moet hierdoor heen stromen om be�nvloed te worden.  

Echter het HydroFLOW apparaat brengt de behandeling naar het water door het hele systeem, dus ook in langzaam bewegende en zelfs stilstaand water! HydroFLOW laat het signaal door het gehele systeem voortplanten. (zie fig. 4)

Dit unieke voordeel, beschermt door internationale patenten, boekt om deze redenen als enige echte resultaten in industri�le, utiliteits- en huishoudelijke installaties en apparaten.

fig.1

 

COAXIAL Veld.JPG (45450 bytes)
fig 2

 

fig.3

 

Voortplantende veld.gif (38059 bytes)
fig 4

HydroFLOW water ontharder regelt u eenvoudige bij MAIMTec. Onze specialisten adviseren u graag. Wenst u meer specifieke uitleg over HydroFLOW en elektrische inductie? Lees dan verder.

HydroFLOW en verdere uitleg elektrische inductie:

Veel pijpsystemen moeten worden beschouwd als een open circuit vanuit elektrisch perspectief. Het zou niet praktisch zijn en ook duur om een betrouwbaar gesloten elektrisch circuit te vormen van een installatie waarbij een elektrische stroom door elke sectie gaat van het systeem.

Om een redelijk aantal stroom elektronen op te wekken in een open circuit, is het nodig om voor een hoge frequentie bron te zorgen en voor een geleider, die lang genoeg is om een blijvende voltage te cre�ren.

Fig.1

Fig.1 Een radio golf van 200 KHz. De golflengte is 1500m, de 1/4 golf lengte is 375m. Een huiselijk pijpensysteem inclusief de voedingspijp, centrale verwarming, koud en heet water is ongeveer 30 - 60mtr.

Als de bron 10V is, dan is er altijd een vaste voltage door de sinusgolf aanwezig. Die is tenminste [sin((60/375)*90)]*10 = 2.49V tussen het ene eind van het pijpensysteem en de andere. Dit vaste voltage verschil tussen de uiteinden van het pijpensysteem zorgt voor een substanti�le stroom van elektronen van het ene uiteinde naar het andere.

Fig.2

Fig.2 hierboven, stelt de positie voor op moment T1 van de sinus uit Fig.1. Om een constante stroom van elektronen in het leidingsysteem te bewerken moet een spanningsverschil in het water ontstaan, over de uiteinden van het systeem. Dit wordt bereikt door een hoge frequentie generator te plaatsen. De generator is de ferrite ring rondom de pijp. Dit vormt een primaire winding.

Elke geleider (hetzij water, hetzij het pijpmateriaal), zal een parallelle secundaire winding vormen met de ferrite ring. Aangezien het water in deze toepassing altijd geleidend is, is geleidende pijpmateriaal dus niet noodzakelijk. Het signaal waarmee de ferrite ring wordt gevoed is een hoog frequent signaal dat afneemt in sterkte. Het signaal heeft korte random tussenperiodes. Dit signaal is dusdanig dat van verschillende soorten zouten kernkristallen gaan ontstaan. Het signaal zal zich dus door de secundaire geleider (water en/of pijpmateriaal) voortplanten en alle delen van het systeem be�nvloeden.

Fig. 2 is de ferrite ring te zien die het vervagende HF signaal laat zien met de random tussenperiodes. De stroom I in de pijp is de toenemende lading die gegenereerd wordt door het spanningsverschil. Tijdens deze toenemende elektronenstroom vormen zich de clusters die zich zullen gaan gedragen als zaadkristallen, om de vorming van ketelsteen tegen te gaan. Voor vervolg van de uitleg gaat u naar de volgende pagina. Klik hier

Voor vervolg van de uitleg gaat u naar de volgende pagina.  Klik hier voor uitleg over water onthardingTerug