Technische informatie Hydroflow ontharder

Het meest bijzondere kenmerk van de HydroFLOW waterontharder is dat het zich onderscheidt van ieder ander onthardings technologie. 

Een speciaal gevormde HF radiogolf (160-180 kHz) met random variërende uitschakelperiodes, wordt uitgezonden door de ferrite ring (zie fig. 1).

Deze radiogolven worden coaxiaal (dwars op de langsas) in het leidingsysteem gebracht en induceert daarmee een elektrische lading(zie fig. 2). Kristalkernen worden hierdoor gevormd, waarop kristallen zwevend in het water groeien.

De efficiënte manier waarop het elektrische veld direct in het water wordt gebracht door radiogolven en zich voortplant in het gehele watersysteem is uniek. Dit inductie van het electrische signaal is dus niet plaatsgebonden en beperkt tot het wel of niet stromen van het water. Dit is bij magneten wel het geval.

Andere elektromagnetische anti kalk apparaten verliezen hun energie doordat de veldlijnen en de waterstroom parallel lopen (in de langsrichting) (zie fig.3). Hierdoor zal er weinig elektrische inductie optreden en dus zeer gering beïnvloeding van het water. 

Tevens beïnvloed een magneetsysteem het water alleen lokaal op de positie van de plaatsing. Daar alleen is immers het magnetische veld aanwezig Het water moet hierdoor heen stromen om beïnvloed te worden. 

Echter het Hydroflow apparaat brengt de behandeling naar het water door het hele systeem, dus ook in langzaam bewegend en zelfs stilstaand water! Hydroflow laat het signaal door het gehele systeem voortplanten. (zie fig. 4)

Dit unieke systeem, beschermt door internationale patenten, boekt om deze redenen als enige echte resultaten in industriële, utiliteits- en huishoudelijke installaties en apparaten.

Hydroflow waterontharderfig.1

 

Effectieve ontharding door coaxiale veldlijnen fig 2

 

Electromagneet met ineffectieve parallele veldlijjnen fig.3

 

Waterontharding door het gehele waterleidingnetfig 4

Verdere uitleg electrische inductie:

Veel waterleidingsystemen zijn een open circuit vanuit elektrisch perspectief. Het zou niet praktisch zijn en ook duur om een betrouwbaar gesloten elektrisch circuit te vormen van een installatie waarbij een elektrische stroom door elke sectie gaat van het systeem.

Om een redelijk aantal stroom elektronen op te wekken in een open circuit, is het nodig om voor een hoge frequentie bron te zorgen en voor een geleider, die lang genoeg is om een blijvend spanningsverschil te creëren.

Inducerend electrische lading voor de vorming van zwevende kristallenFig.1

Fig.1 Een radio golf van 200 KHz. De golflengte is 1500m, de 1/4 golf lengte is 375m. Een huiselijk pijpensysteem inclusief de voedings pijp, centrale verwarming, koud en heet water is ongeveer 30 - 60mtr.

Dit blijvende voltage verschil tussen de uiteinden van het pijpensysteem zorgt voor een substantiële stroom van elektronen van het ene uiteinde naar het andere.

Vorming kristal kernen door electrische ladingFig.2

Fig.2 hierboven, stelt de positie voor op moment T1 van de sinus uit Fig.1. Om een constante stroom van elektronen in het leidingsysteem te bewerken moet een spanningsverschil in het water ontstaan, over de uiteinden van het systeem. Dit wordt bereikt door een hoge frequentie generator te plaatsen. De generator is de ferrite ring rondom de pijp. Dit vormt een primaire winding. 

Elke geleider (hetzij water, hetzij het pijpmateriaal), zal een parallelle secundaire winding vormen met de ferrite ring. Aangezien het water in deze toepassing altijd geleidend is, is geleidende pijpmateriaal dus niet noodzakelijk. Het signaal waarmee de ferrite ring wordt gevoed is een hoog frequent signaal dat afneemt in sterkte. Het signaal heeft korte random tussenperiodes. Van verschillende soorten zouten zullen kernkristallen gaan  ontstaan. Bij daadwerkelijke kristalvorming (onder de juiste condities, zoals verhitting en drukverschillen) zullen de kristallen gaan groeien op de kernen. Dus zwevend in het water. Kalkaanslag wordt voorkomen. Het signaal zal zich door de secundaire geleider (water en/of pijpmateriaal) voortplanten en alle delen van het systeem beïnvloeden. Kalkaanslag en ketelsteen wordt dus in alle delen van de installatie voorkomen!

Fig. 2 is de ferrite ring te zien die het vervagende HF signaal laat zien met de random tussenperiodes. De stroom I in de pijp is de toenemende lading die gegenereerd wordt door het spanningsverschil. Tijdens deze toenemende elektronenstroom vormen zich de clusters die zich zullen gaan gedragen als zaadkristallen, om de vorming van ketelsteen tegen te gaan.

Voor vervolg van de uitleg gaat u naar de volgende pagina: Principes van waterhardheid.

Terug