Plaatsings richtlijnen

Inzet van Hydroflow bij kalkaanslag en ketelsteen preventie

HydroFLOW voorkomt harde kalkaanslag (ketelsteen), onder alle normale werkcondities. Gebruikers worden geadviseerd om contact op te nemen met MAIMTec als ze afwijkende situaties aantreffen.

Inzet van Hydroflow voor kalkaanslag en ketelsteen verwijdering

Oude kalkaanslag wordt normaal gesproken afgebroken. De tijdsduur van de verwijdering hangt af van het volume van het water, de stroomsnelheid van het water, de poreusheid van de oude kalkaanslag of ketelsteen, variaties in de temperatuur en de waterdruk. In de meeste gevallen gaat het verwijderingsproces vrij snel, en tot 95% of meer van de oude kalkaanzet is afgebroken en verwijderd in de eerste drie maanden.

Harde kalkaanzet verwijderen kan langzaam gaan waar er een geringe waterstroom is en een kleine variatie in de temperatuur, stroom, hardheid en druk. In zulke gevallen is HydroFLOW het beste toe te passen bij een nieuw systeem of na een chemische schoonmaak.

Als HydroFLOW is toegepast op een hevig verkalkt system, waar kalkaanzet gevormd aan de binnenkant van een nauwe pijp of verwarmingsbuis, is er een kleine kans op verstopping door afgebroken stukjes kalk. De gebruiker wordt geadviseerd om het systeem te reinigen of om filters te installeren voordat u HydroFLOW toepast.

Het HydroFLOW signaal is zowel stroom op- als neerwaarts effectief, en kan er voor zorgen dat een grote hoeveelheid kalkaanzet wordt afgebroken. In de meeste gevallen is het resultaat te zien als de kristallen verschijnen uit kranen. Er zal geen tegengesteld effect optreden in een gesloten systeem tenzij er een behoorlijke hoeveelheid verdamping is of een lekkage

Corrosie

Het toepassen van HydroFLOW kan zelf geen corrosie of lekken veroorzaken. Kalkaanzet is een directe oorzaak van corrosie. Roestcoatings in  zacht stalen pijpwerken veranderen vaak in een harde, zwarte oppervlakte, magnetiet, terwijl normaal gesproken verdere corrosie word voorkomen. Dit effect komt door de wisselwerking met de elektrochemische reactie die nodig is voor het corrosieproces.

Onderhoud

HydroFLOW gebruikt electronische onderdelen en behoeft nagenoeg geen onderhoud. Er is een rode LED op de unit dat door het radiosignaal wordt opgewekt. Dit licht is een indicatie van een goede werking. Als de werking van het apparaat kritiek is voor het bedrijfsproces, moeten gebruikers op het licht letten als onderdeel van de geplande onderhoudsprocedure. Daarnaast kan in een industriële omgeving periodiek geïnspecteerd worden op vervuiling van de unit zelf en de voeding, de bekabeling en de montage. Een periodieke meting van de sterkte van het signaal geeft u zekerheid omtrent de effectieve werking.

Overgebleven Effect

Als het water eenmaal de pijpen of de beveiligingszone heeft verlaten, zal het niet langer onderworpen zijn aan het HydroFLOW conditionerende veld. 30 minuten kan worden genomen als een voorzichtige richtlijn voor de tijd dat het water zijn mogelijkheid vasthoud voor volledige kalkaanzet preventie.

Zachte kalkaanzet

In systemen zonder turbulentie kunnen de kristallen zich nestelen. Dit kan voorkomen in ketels, koffiemachines bassins, grote verhitters en koeltoren reservoirs. De hieruit voortkomende zachte (poederachtige) kalkaanzet wordt verwijderd tijdens onderhoud of het gebruik van filters.

Recirculerende systemen met verdamping

Waar een verdampingssysteem aanwezig is, zoals koeltorens of bevochtigers, zullen de samengevoegde kristallen worden verwijderd door filtratie (<50 microns) of gespuid moeten worden om concentratie te voorkomen. Op nieuwe toepassingen zal bestaande  kalkaanzet afgebroken worden, wat leidt tot een extra bezinking welke de gebruikers moeten afvoeren. De makkelijkste benadering is de spui te vergroten. Een passend filter met automatische terugspoeling zal ook het probleem verminderen en dat zal de waterkosten reduceren. 

Warmtewisselaars

Wanneer HydroFLOW wordt gebruikt om warmtewisselaars te beschermen, zal bestaande kalksteen in de pijpen stroomopwaarts worden afgebroken. Dit zal leiden tot overmatige bezinking in de warmtewisselaars wat kan leiden tot een toename van kalkaanzet in de eerste paar weken. Als de warmtewisselaar is verwarmd door middel van stoom, wordt het geadviseerd dat de hete stoomtoevoer is verbonden met dezelfde zijde als de waterretour. De warmtewisselaar zal verhoogde resultaten leveren door het vermijden van koken.


Terug