Voorkom kalkaanslag met onze Hydroflow producten
Hoe werkt het?
video pagina.

 Klik hier om onze video te zien
Laatste nieuws:
Bel voor een offerte met: 0546-566417

AquaKLEAR, de werking en de voordelen

Hoe werkt AquaKLEAR?

Deze bewezen technologie zendt een hoog-frequent radio signaal uit die 24 uur per dag direct naar het zwembadwatersysteem wordt gezonden. Het signaal zorgt voor een geringe lading van de ionen in het water en de vrije deeltjes hierin. Al het water in de leidingen en aangesloten apparaten worden beïnvloedt, non-stop, zelfs als het water niet stroomt. Dit geeft verschillende invloeden en voordelen, welke hieronder worden uitgelegd.

Besparing op chloor en zuurverbruik

Door de lading op o.a. de chloramines vuildeeltjes die een zwakke binding met het chloor molecuul hebben) zullen de bindingen in de chloramine molecuul worden losgetrokken. Het chloor komt weer vrij en is weer inzetbaar. Hierdoor vindt als het ware een recycling van het chloor plaats. Chloramines die een slecte desinfecterende werking hebben en voor de chloorirritatie zorgen worden dus afgebroken.

Filterprestatie

Een ander effect is dat vuildeeltjes worden samen geklonterd tot grotere kernen.

Zie nevenstaand schema:

Door de electrische lading op het zwevende vuil zullen watermoleculen hierop aangetrokken worden. Deze zijn immer electrisch neutraal. Een ring van watermoleculen wordt hierdoor gevormd, hierdoor ontstaat een geïsoleerd vuildeeltje. Vuildeeltjes die plus en min geladen zijn zullen elkaar weer aantrekken zodat een grote vlok gaat ontstaan.

Hierdoor zal de filterprestatie enorm verbeteren. De clustering van de vuildeeltjes zorgt imme Vorming van vlokvorming in het waterrs voor grotere zwevende deeltjes die gemakkelijker in het filter worden opgevangen. Ook worden ze sneller, tijdens het ontstane wervelen met het terugspoelen, worden losgeweekt. De terugspoel interval (de tijd tussen 2 spoelbeurten) kan vaak verlengd worden met een factor 3 tot 4 en de spoeltijd zelf verminderd met de helft. Dit geeft een enorme besparing van waterverbruik en rioolkosten, van energie (minder op te warmen suppletie) en chemicaliën (minder suppletie te behandelen).

verminderde hoeveelheid bacterie door Hydroflow
Invloed op bacterie en algengroei

Tevens zal door de invloed van de elektrische lading op bacteriën en algensporen onder invloed van het osmosis principe deze organismes afsterven. Algengroei behoort nagenoeg tot het verleden en ook zullen bacteriën testuitdraaien een gunstiger resultaat geven.

 

Tevens beschermt AquaKLEAR door de ingebouwde HydroFLOW technologie tegen kalkaanslag en andere minerale afzettingen

 

Geen ander product kan zeggen dat het het water non-stop behandeld in het filter systeem en bovendien onafhankelijk bewezen resultaten behaald. Patenten in vrijwel elk land beschermen deze technologie.Voordelen door AquaKLEAR:

 

Voorde zwembadeigenaar c.q. –beheerder:

Ongeveer 50% reductie in de operationele kosten door.:

 • • Chemicalieën kosten (chloor, zuur en flocculatie middelen)
 • • Gereduceerde water kosten
 • • Gereduceerde verwarmingskosten
 • • Gereduceerde afvalwater (riool) kosten
 • • Manuren besparing mogelijk
 • • Verkleinde ventilatievoud door afname van de ‘Chloorlucht’: besparing op stookkosten
 • • Verminderde milieubelasting
 • • Reductie van kalkaanslag, algengroei en bacteriologische problemen
 • • Toename zwembadbezoekers

Voor de badgasten:

 • • De chloorlucht verminderd sterk, geen irritatie aan ademhalingswegen en geen rode ogen
 • • De blekende werking op badkleding verminderd
 • • Het zwembadwater zal helderder zijn.
 • • Daardoor zal het zwembad voor uw zwembadgasten een prettiger verblijfplaats worden.

Deze bevindingen zijn onafhankelijk bewezen door “the Water Research Company” en wordt in veel landen o.a. Engeland, Zwitserland, Israël, Turkije, etc. met veel succes in de markt gezet.

 

Aanschaf, installatie en onderhoud

Vaak is AquaKLEAR in 1 á 2 jaar terug te verdienen. Soms nog korter! Zie kostenbesparingsvoorbeeld

AquaKLEAR kan eenvoudig op een 230 V stopcontact worden aangesloten en gebruikt heel weinig stroom

Is zeer gemakkelijk te plaatsen aan de buitenkant van de leiding zonder inbreuk of leidingwerk

AquaKLEAR behoeft zeer weinig onderhoud, uw operationele kosten zijn dus zeer laag, bovendien geeft Maimtec 3 jaar garantie op de units!